• 1
  Achită taxa de participare

  Achită taxa de participare în valoare de 140 RON în contul AUMAM, deschis la BCR,
  RO69 RNCB 0670 1707 4460 0001

 • 2
  Completează formularul de înscriere

  Completează formularul de înscriere, atașează dovada plății și copia C.I.

  Înscrie-te aici
 • 3
  Confirmarea participării

  Gata! De aici ne ocupăm noi. Confirmarea se va face prin trimiterea legitimației de concurs pe adresa de e-mail furnizată în formularul de înscriere.

Despre noi

Asociația Universitară pentru Medicină și Asistență Medicală (AUMAM) este o organizație studențească independentă, non-guvernamentală și apolitică. AUMAM reprezintă interesele studenților de la Medicină Generală și Asistență Medicală Generală din cadrul Facultății de Medicină, Universitatea Titu Maiorescu din București. Proiectul Simularea Examenului de Admitere organizat de AUMAM, transpune în condiții reale, examenul de admitere de la Facultatea de Medicină și Medicină Dentară – UTM.

Calendar Simulare Admitere

 • 5 martie: începerea înscrierilor
 • 14 aprilie: ultima zi de înscriere și plată a taxei de participare
 • 20 aprilie: simularea examenului de admitere

Întrebări și răspunsuri

 • Când se va desfășura Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină, Universitatea Titu Maiorescu din București?

20 aprilie 2024, ora 09:30

 • Cum mă înscriu?
 1. Achită taxa de participare în valoare de 140 RON în contul AUMAM, deschis la BCR, RO69 RNCB 0670 1707 4460 0001
 2. Nu uita să menționezi numele tău complet la secțiunea „Detalii Plată”
 3. Completează formularul online
 4. Atașează în formular o copie a C.I. și a dovezii de plată
 5. Așteaptă confirmarea din partea echipei AUMAM

 

 • Care este perioada de înscriere?

Perioada în care vă puteți înscrie la simulare este 5 martie – 14 aprilie 2024.

 • Care este cuantumul taxei de prelucrare?

Cuantumul taxei de participare este 140 de lei și NU include eventualele comisioane percepute de bancă.

 • Până când pot plăti taxa?

Puteți plăti taxa pană pe data de 14 aprilie 2024, ora 22:00.

 • Ce fac dacă vreau să mi se restituie taxa?

Taxa este nereturnabilă.

 • Când primesc confirmarea că este totul în regulă?

Confirmările se primesc în termen de o săptămână de la verificarea actelor si a plății.

 • Cine poate participa la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină, Universitatea Titu Maiorescu din București?

La Simulare poate participa orice elev de liceu sau absolvent de liceu care se pregătește în vederea susținerii Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină sau Medicină Dentară – UTM.

La Simulare pot participa doar persoanele care au achitat taxa de participare și care au primit legitimația de concurs în urma completării și validării formularului de înscriere.

 • Cine concepe subiectele examenului de simulare?

Subiectele de examen sunt realizate de către comisia de simulare, ce este alcătuită din membrii ai Asociației Universitare pentru Medicină și Asistență Medicală, conform cărților oficiale de admitere, Editura Hamangiu 2022, Ediția a II-a.

 • Pot da simularea pentru Farmacie sau Tehnică Dentară?

Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină – UTM este destinată celor care vor să dea examenul pentru specializarea Medicină Generală, Medicină Dentară sau Asistență Medicală Generală.

 • Care este structura subiectelor pentru Medicină Generală și Medicină Dentară?

Subiectele constă în 70 de grile din anatomia și fiziologia omului (50 de grile complement simplu și 20 de grile cu două răspunsuriși 30 de grile din proba la alegere, chimie respectiv fizică (20 de grile complement simplu și 10 grile cu două răspunsuri).

 • Proba la Asistență Medicală Generală conține chimie sau fizică?

Nu. Pentru specializarea AMG, simularea constă în 100 de întrebări din anatomia și fiziologia omului.

Desfășurarea examenului

 1. Accesul participanților în sală de examen se va face începând cu ora 8:30 numai pe baza C.I. și a legitimației de concurs.
 2. La ora 9:30, ușile sălilor de examen se închid. Accesul nu mai este permis după această oră. Participanții pot ieși din sală doar supravegheați și pe rând.
 3. Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică și la distanță de un loc între ei, conform legitimațiilor de concurs lipite pe bănci.
 4. Comisia de elaborare a subiectelor și a baremelor de corectură elaborează cel puțin patru seturi de subiecte, aranjate în plicuri ștampilate cu ștampila asociației, semnate de președintele comisiei de simulare și păstrate în condiții de siguranță la sediul AUMAM.
 5. Este strict interzis ca participantul să aibă asupra sa în timpul examenului materiale informative sau bunuri. Acestea sunt predate la început comisiei de supraveghere și sunt etichetate nominal.
 6. În timpul examenului participanții nu au voie să comunice. Aceștia pot comunica prin intermediul supraveghetorilor. Dacă există situații medicale, participanții se vor adresa supraveghetorilor.
 7. Șeful Comisiei este îndreptățit să verifice orice suspiciune de fraudă. Dovedirea oricărei încercări de fraudare a Examenului va fi sancționată cu eliminarea din sală și anularea lucrării.
 8. Pe tot parcursul Examenului va fi afișat, într-un loc vizibil tuturor candidaților, timpul efectiv de lucru rămas.
 9. Durata probei de concurs este de 3 ore, începând din momentul finalizării distribuirii subiectelor. Șeful de sală notează la loc vizibil și informează candidații despre ora de începere și ora de încheiere a concursului.
 10. Tentativele de fraudă sau comunicare duc la eliminarea din sală, fară posibilitate de întoarcere.
 11. Părăsirea definitivă a sălii de examen se poate face după cel puțin 30 de minute de la comunicarea subiectelor și numai după ce candidatul a predat formularul de răspuns și a semnat tabelul nominal aflat la responsabilul de sală.
 12. Formularele se completează fără ștersături, semne, etc. Formularele se completează doar cu pix albastru.
 13. Pentru marcarea răspunsurilor considerate corecte, în cazul întrebărilor cu două răspunsuri corecte, se completează cu semnul X căsuța sau căsuțele respective, iar celelalte căsuțe se lasă necompletate.
 14. Candidații care doresc să își transcrie lucrările pot face acest lucru în limita timpului stabilit pentru desfășurarea probei. În acest scop, celor în cauză li se înmânează formularele de răspuns noi, iar cele folosite inițial sunt anulate pe loc de către responsabilul de sală; formularele de răspuns anulate sunt predate comisiei, conținutul lor nefiind luat în considerare.
 15. Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ștampila AUMAM, primite de la supraveghetori.
 16. La expirarea timpului acordat desfășurării probei, candidații vor înceta să mai scrie și vor rămâne pe locurile lor, așteptând să fie chemați pentru predarea formularului de răspuns. Candidatul căruia i se preia formularul de răspuns se prezintă cu actul de identitate și semnează pentru predarea acestuia în tabelul nominal aflat la responsabilul de sală.
 17. La preluarea formularelor de răspuns, responsabilul de sală verifică modul de completare a acestora. În cazul în care se constată că la o întrebare nu a fost marcată nici o căsuța sau au fost marcate mai multe căsuțe, responsabilul de sală anulează acel răspuns în fața candidatului, prin bararea cu o linie orizontală roșie pe formularul de răspuns.
 18. Responsabilul de sală semnează pe formularul de răspuns, în colțul în care se sigilează, după ce a verificat exactitatea datelor menționate de candidat cu privire la numele său, la antetul formularului, precum și la simbolul grilei.
 19. Este interzisă ieșirea din sală a candidatului cu caietul/lista de întrebări sau orice alt fel de documente primită de la comisia de supraveghere.
 20. Ciornele folosite de candidați nu se notează și sunt obligatoriu depuse la responsabilul de sală odată cu lucrarea, pentru a fi distruse ulterior.
 21. În timpul predării formularelor de răspuns, în sală trebuie să fie prezenți cel puțin trei candidați.
 22. Baremul de corectură se afișează la loc vizibil, în locul desfășurării simulării, în cel mult 2 ore de la începerea probei de concurs.
 23. Participantul își poate recupera obiectele predate Comisiei la intrarea în sală şi poate părăsi sala după ce a terminat examenul.
 24. Contestațiile privind conținutul întrebărilor scrise sau baremurilor de corectură se depun la comisia de simulare în termen de 2 ore de la afișarea rezultatelor. Contestațile vor fi depuse pe adresa de mail aumam.simulare@gmail.com. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conținutului întrebărilor scrise sau a baremurilor de corectură.
 25. Contestațiile se analizează de către comisia de simulare, asistată dacă este cazul, de alți voluntari. În situația în care, în urmă analizării contestațiilor, comisia constată că există întrebări care prezintă vicii de formulare sau că există erori în baremul de corectură/grilă de răspunsuri, comisia de simulare dispune anularea întrebărilor respective și acordă din oficiu, punctajul aferent acelor întrebări tuturor candidaților.
 26. Contestațiile se vor soluționa în termen de 24 de ore, de la terminarea acceptării acestora.
 27. După terminarea perioadei de contestații, subiectele se arhivează împreună cu foile de răspunsuri la sediul AUMAM. Subiectele de la Simularea de Admitere nu se fac publice.
 28. După finalizarea Simulării de Admitere, comisia nu va răspunde solicitărilor verbale, telefonice sau scrise de a analiza în privat, alături de candidat, subiectele de la examen.