• 1
  Completează formularul de înscriere

  Completează formularul de înscriere în perioada 01 aprilie - 30 aprilie 2022. Te rugăm să completezi toate câmpurile cu atenție.

  Înscrie-te aici
 • 2
  Achită taxa de participare și trimite o copie dupa C.I

  Taxa de participare se poate achita prin transfer bancar în contul AUMAM deschis la BCR (RO69RNCB 0670170744600001). Taxa este în valoare de 100 RON. Trimite dovada plății împreună cu o copie a cărții de identitate pe adresa de e-mail simulare.aumam@gmail.com.

 • 3
  Confirmare și participare

  După ce ai primit confirmarea din partea echipei AUMAM (proces ce poate dura până la 2 săptămâni) te așteptăm la procesul de simulare pe data de 14 mai 2022, începând cu ora 09:00 la Facultatea de Medicină (Str. Gheorghe Petrașcu 67A). Te rugăm să ai la tine C.I și legitimația de concurs imprimată.

Despre noi

Asociația Universitară pentru Medicină și Asistență Medicală (AUMAM) este o organizație studențească independentă, non-guvernamentală și apolitică. AUMAM reprezintă interesele studenților de la Medicină Generală și Asistență Medicală Generală din cadrul Facultății de Medicină, Universitatea Titu Maiorescu din București. Proiectul Simularea de Admitere organizat de AUMAM, transpune în condiții reale, examenul de admitere de la Facultatea de Medicină – UTM.

Calendar Simulare Admitere

 • 1 aprilie: începerea înscrierilor
 • 30 aprilie: ultima zi de înscriere și plată pe site-ul oficial www.aumam.ro
 • 14 mai: simularea examenului de admitere 

Întrebări și răspunsuri

 • Când se va desfășura Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină, Universitatea Titu Maiorescu din București?

14 mai 2022, ora 09:00

 • Cum mă înscriu?
 1. Completează formularul online
 2. Achită taxa de participare în valoare de 100 RON în contul AUMAM, deschis la BCR, RO69RNCB 0670170744600001
 3. Nu uita să menționezi numele tău complet la secțiunea „Detalii Plată”
 4. Trimite dovada de plată pe adresa de e-mail simulare.aumam@gmail.com împreună cu o copie a C.I
 5. Așteaptă confirmarea din partea echipei AUMAM
 • Care este perioada de înscriere?

Perioada în care vă puteți înscrie la simulare este 01 aprilie – 30 aprilie 2022

 • Care este cuantumul taxei de prelucrare?

Cuantumul taxei de participare este 100 de lei și NU include eventualele comisioane percepute de bancă

 • Până când pot plăti taxa?

Puteți plăti taxa pană pe data de 30 aprilie 2022, ora 23:59

 • Ce fac dacă vreau să mi se restituie taxa?

Taxa este nereturnabilă

 • Când primesc confirmarea că este totul în regulă?

Confirmările se primesc în cel mult două săptămâni

 • Cine poate participa la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină, Universitatea „Titu Maiorescu” din București?

La Simulare poate participa orice elev de liceu care se pregătește în vederea susținerii Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină – UTM

 • Cine concepe subiectele examenului de simulare?

Subiectele de examen sunt realizate de către comisia de examen, ce este alcătuită din membri ai Asociației Universitare pentru Medicină și Asistență Medicală, conform cărților oficiale de admitere, Editura Hamangiu 2022, Ediția a II-a

 • Pot da simularea pentru Farmacie sau Medicină Dentară?

Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină – UTM este destinată celor care vor să dea examenul pentru specializarea Medicină Generală sau Asistență Medicală Generală

 • Proba la Asistență Medicală Generală conține chimie sau fizică?

Nu. Pentru specializarea AMG, simularea constă în 100 de întrebări din anatomia omului

Desfășurarea examenului

 1. Accesul participanților în sala de examen se va face începând cu ora 9:00 numai pe baza C.I și a dovezii de achitare a taxei de participare
 2. La ora 10:00, ușile sălilor de examen se închid. Accesul nu mai este permis după această oră. Participanții pot ieși din sală doar supravegheați și pe rând
 3. Candidații sunt așezați în sala în ordine alfabetică și la distanță de un loc între ei, conform legitimațiilor de concurs lipite pe bănci
 4. Comisia de elaborare a subiectelor și a baremelor de corectură elaborează cel puțin două seturi de subiecte, aranjate în plicuri ștampilate cu ștampila facultății, semnate de președintele comisiei de admitere și păstrate în condiții de siguranță la sediul AUMAM
 5. Este strict interzis ca participantul să aibă asupra sa în timpul examenului materiale informative sau bunuri. Acestea sunt predate la început comisiei de supraveghere și sunt etichetate nominal
 6. În timpul examenului participanții nu au voie să comunice. Aceștia pot comunica prin intermediul supraveghetorilor. Dacă există situații medicale, participanții se vor adresa supraveghetorilor
 7. Șeful Comisiei este îndreptățit să verifice orice suspiciune de fraudă Dovedirea oricărei încercări de fraudare a Examenului va fi sancționată cu eliminarea din sală și anularea lucrării.
 8. Pe tot parcursul Examenului va fi afișat, într-un loc vizibil tuturor candidaților, timpul efectiv de lucru rămas
 9. Durata probei de concurs este de cel mult 3 ore, începând din momentul finalizării distribuirii subiectelor. Șeful de sală notează la loc vizibil și informează candidații despre ora de începere și ora de încheiere a concursului
 10. Tentativele de frauda sau comunicare duc la eliminarea din sală, fară posibilitate de întoarcere
 11. Părăsirea definitivă a sălii de examen se poate face dupa cel puțin 30 de minute de la comunicarea subiectelor și numai după ce candidatul a predat formularul de răspuns și a semnat tabelul nominal aflat la responsabilul de sală
 12. Formularele se completează fără ștersături, semne, etc. Formularele se completează doar cu pix albastru
 13. Pentru marcarea răspunsurilor considerate corecte, în cazul întrebărilor cu două răspunsuri corecte, se completează cu semnul X căsuța sau căsuțele respective, iar celelalte căsuțe se lasă necompletate
 14. Candidații care doresc să își transcrie lucrările pot face aceasta numai în limita timpului stabilit pentru desfășurarea probei. În acest scop, celor în cauza li se înmânează formularele de răspuns noi, iar cele folosite inițial sunt anulate pe loc de către responsabilul de sală; formularele de răspuns anulate sunt predate comisiei, conținutul lor nefiind luat în considerare
 15. Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ștampila AUMAM, primite de la supraveghetori
 16. La expirarea timpului acordat desfășurării probei, candidații vor înceta să mai scrie și vor rămâne pe locurile lor, așteptând să fie chemați pentru predarea formularului de răspuns. Candidatul căruia i se preia formularul de răspuns se prezintă cu actul de identitate și semnează pentru predarea acestuia în tabelul nominal aflat la responsabilul de sală
 17. La preluarea formularelor de răspuns, responsabilul de sală verifică modul de completare a acestora. În cazul în care se constată că la o întrebare nu a fost marcată nici o căsuța sau au fost marcate mai multe căsuțe, responsabilul de sală anulează acel răspuns în fata candidatului, prin bararea cu o linie orizontala roșie pe formularul de răspuns.
 18. Responsabilul de sală semnează pe formularul de răspuns, în colțul în care se sigilează, după ce a verificat exactitatea datelor menționate de candidat cu privire la numele său, la antetul formularului, precum și la simbolul grilei
 19. Este interzisă ieșirea din sală a candidatului cu caietul/lista de întrebări sau orice alt fel de documente primită de la comisia de supraveghere
 20. Ciornele folosite de candidați nu se notează și sunt obligatoriu depuse la responsabilul de sală odată cu lucrarea, pentru a fi distruse ulterior
 21. În timpul predării formularelor de răspuns, în sală trebuie să fie prezenți cel putin trei candidați
 22. Baremul de corectură se afișează la loc vizibil, în localul admiterii, în cel mult 2 ore de la începerea probei de concurs
 23. Participantul își poate recupera obiectele predate Comisiei la intrarea în sala şi poate părăsi sala după ce a terminat examenul

Regulament contestații

Contestațiile privind conținutul întrebărilor scrise sau baremurilor de corectură se depun la comisia AUMAM în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea Conținutului întrebărilor scrise sau a baremurilor de corectură.

Contestațiile menționate mai sus se analizează de către comisia simulării. În situația în care, în urma analizării contestațiilor, comisia constată că există întrebări care prezintă vicii de formulare sau că există erori în baremul de corectură/grila de răspunsuri, comisia de simulare dispune de anularea întrebărilor respective și acordă, din oficiu, punctajul aferent acelor întrebări tuturor candidaților. Hotărârea luată se consemnează într-un proces verbal semnat de toți membrii comisiei. Decizia comisiei este definitivă.